8

ALİAĞA BELEDİYESİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI

Aliağa Belediyesi mayıs ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer aldı.

3 Nisan 2018 ve 6 Nisan 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan meclis toplantısı başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporların oylanmasıyla devam etti.

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında meclise sunulan; 1 ve 10.madde İmar Komisyonuna havale edildi. 4.madde çevre, sağlık, esnaf ve imar komisyonuna havale edildi. 7 ve 9.maddeler ile 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesini içeren 6’ncı madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Aliağa Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 86 sayılı kararıyla oluşturulan ve görev süresi dolan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun kurulmamasına oy birliği ile karar verildi. 11-12 ve 13.maddeler oy çokluğu ile kabul edildi.

ALİAĞA BELEDİYESİ VE BİHAÇ KARDEŞ ŞEHİR OLDU
Bosna Hersek Bihaç Belediyesi’nin 01.05.2018 tarihli yazısına istinaden Bosna Hersek Bihaç Belediyesi ile Aliağa Belediyesi’nin kardeş Belediye olması hususunun görüşüldüğü 14.madde oy birliği ile kabul edildi.

İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nce Samurlu Mahallesi’nde yapılacak olan 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları için 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesi gereğince 6 adet bilirkişi seçilmesi hususunda adları belirlenen yönetmelikteki şartları taşıyan kişilerin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşüldüğü tek komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

TOKİ MECLİS GÜNDEMİNDE
Belediye meclis üyeleri, Aliağa’da 3 bin ila 4 bin konutluk Toplu Konut projesi için belediye arazilerinden uygun görülen bir arsanın uygun görülecek bir fiyat karşılığında TOKİ’ye tahsis edilmesi hususunda meclise gündem dışı önerge verdi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

İKİNCİ BİRLEŞİM PERŞEMBE GÜNÜ
Meclis toplantısına meclis üyeleri eksiksiz katılırken 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi için ikinci birleşimin 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 18.00’de yapılmasına karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen adınızı yazın.